Fraudebeleid

Fraudebeleid ikRijverzekerd

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. En ikRijverzekerd heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld mensen die bij een schade meer claimen dan werkelijk het geval is, die een andere voorstelling van zaken geven of die bewust een nota vervalsen.

Frauderend gedrag verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende klant, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze klanten: mensen die welwillend zijn en nooit frauderen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij ikRijverzekerd staan de verzekerden centraal. Dat betekent dat ikRijverzekerd als assuradeur de premie van haar verzekerden op een verantwoorde manier wil uitkeren. Bovendien wil zij vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid misstanden aanpakken, zodat zij de producten voor andere verzekerden betaalbaar kan houden. ikRijverzekerd neemt daarom preventief maatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen en te beheersen.

Fraudeprotocol

Ook vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. ikRijverzekerd conformeert zich aan het fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars. Hiermee verplicht ikRijverzekerd zich ertoe een actief beleid te voeren ter voorkoming van fraude.

Fraudebeleid van ikRijverzekerd

ikRijverzekerd pakt signalen van fraude, misbruik of oneigenlijk gebruik actief op. Is er sprake van fraude, dan wordt er volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars en afspraken hierover met het Openbaar Ministerie, in principe aangifte gedaan bij justitie / politie.

Bij geconstateerde fraude worden fraudeurs geregistreerd in de interne en waar mogelijk externe databanken.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer u als verzekerde niet fraudeert, zult u niets merken. Voor klanten die frauderen, is dat natuurlijk anders. Wanneer ikRijverzekerd een geval van verzekeringsfraude vermoedt, wordt een onderzoek ingesteld. In dat geval wordt altijd contact opgenomen met de klant.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

  • een geclaimde schade niet óf slechts gedeeltelijk vergoeden.
  • onterecht uitgekeerde schade terug laten betalen;
  • extra gemaakte kosten (bijvoorbeeld de onderzoekskosten) in rekening brengen bij de klant;
  • opname in het Incidentenregister dat uitsluitend inzichtelijk is voor de fraudecontactpersonen van ikRijverzekerd;
  • melding bij enkele instanties waar ikRijverzekerd via haar risicodragers bij is aangesloten, zoals het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de verzekeringsmaatschappijen;
  • aangifte bij de politie.