Verzekeringskaart Autoverzekering WA Extra

Verzekeringskaart Autoverzekering WA Extra

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de verzekering van ikRijverzekerd te vergelijken met andere aanbieders.

Wat is een autoverzekering WA Extra
Extra (ook wel beperkt Casco genoemd) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan uw eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, ruitbreuk en hagel.

Aansprakelijkheid (WA)
Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval
Onder andere slepen, regelen vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie
Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss
Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na 1 jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst.

Reparatie
Laat uw schade aan uw auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u een standaard eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u een vervangende auto.

Extra informatie
Bij ruitreparatie of ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur
Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade
U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk. Het eigen risico bij reparatie bedraagt € 0,- en bij vervanging € 75,-.

Extra informatie
Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 450,- zowel bij herstel en vervanging van de ruit.

Inbraak
Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Andere schade aan eigen auto
Andere schade aan uw auto is niet verzekerd.

Wanneer keren wij niet uit?
Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Let op
Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA + Beperkte Casco? Bijvoorbeeld voor schade aan uw auto door eigen schuld? Sluit dan een Autoverzekering Volledig Casco af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een SchadeVerzekering Inzittenden(SVI). Met het ikRijverzekerd Serviceabonnement staat u niet alleen bij juridische conflicten over het verkeer.

Extra: kortingen
Verzeker uw tweede auto of de auto van uw partner (waarmee u samenwoont) met dezelfde schadevrije jarenkorting die u voor uw eerste auto krijgt.

Eigen risico
U heeft een standaard eigen risico van € 400,-.

Extra informatie
Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een extra eigen risico van € 450,- .

Beloning bij geen schade
Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting voor het gedeelte van de Casco dekking kan oplopen tot maximaal 70%.

Extra informatie
Over het WA gedeelte bouwt u een maximale korting van 85% op. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Afsluiten, wijzigen en stoppen
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen hierbij rekening houdende met de opzegtermijn zoals vermeld in de polisvoorwaarden.

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.