Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen vindt u hier. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan op ons gratis telefoonnummer 088 – 0159300. Wij helpen u graag.

Hoe lang is uw verzekering geldig?

De verzekering geldt voor een jaar. Wij verlengen uw verzekering telkens met een jaar. Echter bijvoorbeeld in het geval van verkoop, diefstal of total loss (beschadiging waarbij zowel gebruik als reparatie niet meer mogelijk is) van de verzekerde auto beëindigen wij per direct uw autoverzekering.

Wat gebeurt er als ik mijn premie niet op tijd betaal?

Als de premie niet op tijd of niet volledig door ons is ontvangen zullen wij uw autoverzekering (tijdelijk) stopzetten. Uw auto is dan niet meer verzekerd. Wordt er ook na onze herinneringen niet betaald, dan zal de verzekering uiteindelijk helemaal worden beëindigd. Dit kan ook tot gevolg hebben dat andere verzekeraars uw auto niet meer willen verzekeren. Het op tijd betalen van de premie is dus zeer belangrijk.

Wat moet ik doen als ik mijn auto heb verkocht?

Als u uw auto verkocht heeft, is het verstandig om uw autoverzekering tijdelijk stop te zetten. Wanneer u weer een andere auto koopt, is één belletje genoeg om weer gebruik te maken van alle ikRijverzekerd voordelen. Wij zijn bereikbaar op 0800-1206 (gratis). Voor het tijdelijk stopzetten van uw autoverzekering rekenen wij geen kosten. De eventueel teveel betaalde premie wordt gereserveerd voor de volgende auto die u bij ons verzekert.
Als u uw autoverzekering helemaal stop wilt zetten, royeren wij uw polis. De premie die u te veel heeft betaald, storten we terug onder aftrek van de eenmalige beëindigingskosten van € 15,-.

Waarom is de prijs van mijn serviceabonnement veranderd?

Bij ikRijverzekerd betaalt u voor het serviceabonnement het eerste jaar een lage instapprijs van € 2,50 per maand (incl. btw). Na het eerste jaar betaalt u het reguliere bedrag van € 3,50 per maand (incl. btw).

Wat zijn herinnerings- of kantoorkosten?

Als de premie niet op tijd of niet volledig door ons is ontvangen zullen wij u enkele herinneringen sturen. Hierbij worden respectievelijk € 5,- (eerste herinnering) en € 15,- (tweede herinnering) aan toegevoegd. Wordt er ook na onze herinneringen niet betaald, dan zal de verzekering uiteindelijk helemaal worden beëindigd.

Hoe kom ik erachter hoeveel schadevrije jaren ik heb?

Het aantal schadevrije jaren staat vermeld op uw polis.

Heeft de nieuwe schadevrije jaren tabel invloed op mijn premie?

De premie die u nu betaalt blijft hetzelfde. In het volgende verzekeringsjaar wordt de premie opnieuw vastgesteld. Hierover wordt u geïnformeerd met de jaarlijkse verlengingsbrief.

Hoe wordt de nieuwe BR11 regeling toegepast?

Voorbeeld 1: u heeft 5 jaar schadevrij gereden en 1 keer een ruitschade geclaimd. Dan is het aantal schadevrije jaren 5, want ruitschades leiden niet tot terugval.

Voorbeeld 2: u heeft 12 jaar schadevrij gereden en 1 keer een aanrijding veroorzaakt waar wij een vergoeding voor hebben gedaan. Dan wordt het aantal schadevrije jaren verminderd met 5 en houdt u 7 schadevrije jaren over.

Wat betekent het opschorten van mijn autoverzekering?

Bij opschorting wordt de autoverzekering tijdelijk stopgezet en kunt u, wanneer u weer een andere auto koopt, deze doorgeven om direct weer gebruik van de ikRijverzekerd korting en andere voordelen. Wij zijn bereikbaar op ons gratis telefoonnummer 0800-1206. Voor een opschorting worden door ons geen kosten berekend. De eventueel teveel betaalde premie wordt gereserveerd voor de volgende auto die u verzekert; er wordt dus geen premierestitutie uitbetaald.

Wat zijn beëindigingskosten?

In het eerste verzekeringsjaar (dit is tot een jaar na de ingangsdatum die op uw polisblad staat) kunt u uw verzekering niet beëindigen. Daarna kunt u uw verzekering altijd beëindigen per e-mail of per brief, per direct of per een latere datum. Er wordt rekening gehouden met een opzegtermijn van één maand. De eventueel te veel betaalde premie storten we terug onder aftrek van de eenmalige beëindigingskosten van € 15,-.

Waarom is de premie van mijn polis gewijzigd?

Er zijn hiervoor meerdere redenen mogelijk. Zo heeft u wellicht recentelijk een schade gehad waarbij u terug bent gevallen in uw schadevrije jaren. Dit heeft een direct effect op de premie van uw polis. Ook kan de premiewijziging onderdeel zijn van onze periodieke actualisatie van de polisvoorwaarden. Dit heeft dan onder meer te maken met het toenemend aantal letselschades en fraudegevallen in Nederland.

Wat zijn poliskosten?

Poliskosten zijn administratiekosten die worden gerekend voor het opmaken van de polis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die ikRijverzekerd maakt om het kenteken van uw auto aan te melden bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Waarom worden er poliskosten in rekening gebracht?

IkRijverzekerd rekent bij het afsluiten van een verzekering eenmalig poliskosten. De poliskosten zijn € 10,- exclusief assurantiebelasting. De poliskosten worden op de eerste factuur in rekening gebracht.

Hoe moet ik mijn schade melden?

Bel hiervoor gratis 088-015 9301 (24 uur per dag). Bel bij autoschade in het buitenland +31 570 783 100 (dag en nacht bereikbaar).

Schadepost?
Voor een snelle schade-afwikkeling stuurt u uw schadepost naar:
ikRijverzekerd Schade
Postbus 393
2900 AJ CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Scannen en mailen naar schade@ikrijverzekerd.nl kan natuurlijk ook.

Wat wordt bedoeld met termijnvergoeding?

Met termijnvergoeding worden de administratieve kosten bedoeld die u bij elke premie incasso betaalt. Deze kosten zijn € 2,69 per incasso. Als u kiest voor jaarbetaling, dan betaalt u deze kosten slechts eenmalig. Als u kiest voor maandbetaling worden deze kosten iedere maand in rekening gebracht. Kiest u voor kwartaalbetaling dan betaalt u deze kosten ieder kwartaal.

Hoe kan ik mijn premie betalen?

U kunt kiezen uit maand-, kwartaal of jaarbetaling. Veel verzekeraars berekenen een toeslag als u kiest voor een andere betalingstermijn dan jaarlijks; ikRijverzekerd niet. Kiest u voor maand- of kwartaalbetaling dan is alleen betaling via automatische incasso mogelijk. Bij jaarbetaling kunt u ook kiezen voor betaling met een nota zonder acceptgiro (dan kunt u dus zelf uw premie aan ons overmaken door gebruik te maken van internetbankieren). Het bedrag dat u voor uw autoverzekering betaalt, bestaat uit de premie, € 2,69 termijnvergoeding en wordt vermeerderd met 21% assurantiebelasting. Betaalt u per jaar? Dan rekent ikRijverzekerd slechts eenmalig de termijnvergoeding van € 2,69.

Wat is assurantiebelasting?

Assurantiebelasting is de belasting die u over de premie en kosten van uw verzekering moet betalen. Voor de meeste schadeverzekeringen waaronder ook autoverzekeringen is dit 21%.

Hoe kan ik mijn adreswijziging doorgeven?

Dit kan per e-mail (service@ikrijverzekerd.nl) of per telefoon op ons gratis telefoonnummer 0800-1206. Een verhuizing kan in sommige gevallen van invloed zijn op de door u te betalen premie.