Dienstenwijzer

Wie zijn wij, wat bieden wij en wat hebben wij?

Wij zijn

  • Een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het Financieel Toezicht (Wft)
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 57819076
  • Telefonisch bereikbaar via 0800 – 1206 (gratis)

Wij bieden u

  • De mogelijkheid om verzekeringen af te sluiten via de telefoon
  • De mogelijkheid om maandelijks uw verzekeringen aan te passen of te beëindigen per de eerst volgende contractsvervaldatum.

Wij hebben

  • Een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van financiële diensten, vergunningsnummer: 12040330

 

Aard van onze dienstverlening

Samenwerking
ikRijverzekerd heeft de Wft vergunning om te bemiddelen in autoverzekeringen. ikRijverzekerd heeft een volmacht van Nationale Nederlanden. ikRijverzekerd ontvangt een doorlopende provisie van verzekeraars.

Samenwerking met ons eigen volmachtbedrijf
Wij werken nauw samen met ons eigen volmachtbedrijf ikRijverzekerd Assuradeuren bv. Wij hebben ervoor gekozen om ons advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor onze klanten uit te voeren.
Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij ikRijverzekerd Assuradeuren bv zullen wij de verzekering bij voorkeur onderbrengen bij ons volmachtbedrijf.

Wat kunt u doen bij een klacht?

Een klacht betekent dat u ergens niet tevreden over bent. Heeft u een klacht of bent u het niet eens met een beslissing? Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Komt u er vervolgens niet uit, dan vragen wij u een formele klacht in te dienen bij ikRijverzekerd.

Dit kunt u doen door een brief te sturen aan:

ikRijverzekerd
t.a.v. de Directie
Torenallee 20
5617BC Eindhoven

Binnen 2 weken ontvangt u onze inhoudelijke reactie. Lossen wij uw klacht niet op, dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden na ons formele standpunt voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of aan de rechter.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG ‘s-Gravenhage
T: 070 – 333 8 999

Toepasselijk recht
Er is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen u als klant en ikRijverzekerd worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

Hoe gaat ikRijverzekerd om met fraude?

Verzekeren is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. En ikRijverzekerd heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld mensen die bij een schade meer claimen dan werkelijk het geval is, die een andere voorstelling van zaken geven of die bewust een nota vervalsen.

Frauderend gedrag verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende klant, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze klanten: mensen die welwillend zijn en nooit frauderen. Klik hier en lees hier alles over ons fraudebeleid.